Friday, 8 April 2011

KUIZBM1MELINTANG
1.1.  Menggunakan tulisan Nagiri dan dijumpai di Jawa
2. 2. Batu bersurat Talang Tuwo yang dijumpai di Bukit Siguntang, Palembang dicatat pada tarikh 606 tahun _____
4. ‘Tuba” dalam bahasa Melayu moden, _____ dalam bahasa Melayu kuno.
5. ‘Kota Melayu’ @ ‘Kerajaan Melayu’ pada  batu bersurat Bukit Gombak Satu
7. Keluarga bahasa ______ merangkum bahasa-bahasa Hawaii, Tonga, Maori dan kepulauan Easter
11. Sesetengah pengkaji menamakan Austronesia Barat sebagai _____manakala Austronesia Timur sebagai bahasa-bahasa Ocenesia .

MENEGAK

3. 3. Secara ringkasnya, batu bersurat Kota Kapur menyeru dewa-dewa dan makhluk-makhluk tinggi yang lain supaya melindungi ______
6. Bahasa-bahasa di pulau-pulau selatan.
8. Bahasa Melayu purba dipercayai  dituturkan oleh kelompok______
9. Awalan ____dalam bahasa Melayu kuno telah digantikan dengan awalan ‘ber’ pda zaman Melayu Klasik.
10. Pengertian ‘suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indinesia, Filipina dan Madagaskar merupakan pengertian ‘Melayu’ yang  diberikan oleh ________
12. Skrip tulisan Palava pada keempat-empat batu bersurat abad ke-7 iaitu batu bersurat Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur dan Karang Brahi pada asalnya ialah skrip tulisan _____

No comments:

Post a Comment