Thursday, 28 July 2011

Latihan Fonologi
Sila tanda [√] pada alat artikulasi yang terlibat
Konsonan letupan
-          Udara dilepaskan serta merta
-          Udara keluar dari rongga mulut
Konsonan  Letupan
Lelangit lembut
Pita suara bergetar
Bibir
Lidah
[p]
[b]
[t]
[d]
[k]
[g]
[Ɂ]

Bunyi vokal                                    
Tandakan anak panah yang sesuai  (sama ada [ꜛ] atau [ꜜ] bagi kedudukan alat artikulasi lelangit lembut dan lidah serta tandakan juga sama ada[√] atau [x] bagi  kenyataan untuk bunyi vokal  pada petak di bawah.
Bunyi vokal
Lelangit lembut
Udara tiada sekatan
Pita suara bergetar
Lidah
[i]
[e]
[a]
[u]
[o]
[Ə]
Sila isi konsonan yang tepat bagi petak konsonan letupan yang berkenaan sahaja pada petak  di bawah.
Konsonan  Letupan
Letupan bibir
Letupan gigi gusi bersuara
Letupan gigi gusi tidak bersuara
Letupan lelangit lembut bersuara
Letupan lelangit lembut tidak bersuara
Isi  huruf vokal yang tepat bagi petak di bawah dan tandakan kedudukan vokal serta keadaan bibir yang tepat bagi bunyi perkataan di bawah
Bunyi vokal
Huruf vokal
Vokal depan  sempit
Vokal depan setengah sempit
Vokal depan luas
Vokal belakang
Bibir  terhampar
Bibir bundar
MimpiBodohAntarabangsaUntukBentengBerger
No comments:

Post a Comment