Monday, 25 July 2011


Analisis kesalahan bahasa.
KATA NAMA
 1. Malangnya, kemajuan yang pesat ini jugalah telah mengaburi mata dan fikiran rakyat Malaysia daripada memandang dan menghayati apa yang terjadi pada empat puluh satu tahun yang lalu.
KS/FS
 1. Harga barangan dan perkhidmatan turut meningkat akibat kenaikan harga petrol dan diesel.
 2. Oleh kerana itu pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu punca keruntuhan akhlak remaja.
 3. Kempen rakyat sihat menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kesihatan rakyat  negara ini.
KK/FK
 1. Dengan berbekalkan kepada semangat yang waja, mereka terus merempuh badai yang mengganas itu.
 2. Walaupun bermatlamat kepada menyediakan peluang perrniagaan kepada masyarakat tempatan, pasar tani itu dipenuhi peniaga-peniaga warga bukan tempatan.
 3. Televisyen berfungsi untuk menyampaikan maklumat dan menghiburkan penonton.
 4. Pensyarah itu membincangkan tentang teori yang dikemukakan oleh Profesor Salleh dusa hari yang lepas.
 5. Apabila kita memperkatakan mengenai peperangan terlintas dalam fikiran kita gambaran yang mengerikan dan memilukan.
KATA ADJEKTIF
 1. Penjanaan tenaga biojisim daripada sisa kelapa sawit dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada sector industri kelapa sawit.
 2. Kementerian Pendidikan telah memperluaskan skop mata pelajaran kini agar pelajar dapat menyerap leibh banyak ilmu pengetahuan berbanding dulu.
 3. Remaja sukakan kesenangan dan ketenangan yang tidak menyebabkan mereka tertekan.
Kata Hubung
 1. Taraf  hidup masyarakat semakin meningkat  apabila terdapatnya peluang pendidikan yang lebih luas.
 2.  Lembaga mirip manusia itu melontarkan sesuatu ke arah penonton yang mana berada berdekatan dengan pentas. 
 3. Sikap pelajar yang mementingkan diri sendiri tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Manakala masalah kemerosotan disiplin pelajar ditangani secara bijaksana.


Kata Pemeri
 1. Antara langkah yang dilaksanakan ialah mejadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib pada semua peringkat persekolahan.
 2. Punca kemalangan itu adalah disebabkan oleh keadaan jalan yang licin

No comments:

Post a Comment