Sunday, 24 July 2011

Program Kecemerlangan Akademik 2011 smklDapatan:
 Kertas 1
sasaran minimum untuk dapat A


1. 75% (45/60)
Kertas 2
Bahagian A

sasaran minimum - 32/50
- pastikan definisi untuk topik yang hendak dijawab/
- pastikan lebih daripada 3 contoh digunakan, barulah boleh guna perkataan 'dan sebagainya'.
-pastikan rangka jawapan ada 
-5 minit untuk plih soalan
-10 minit untuk bina rangka
-tulis karangan 1 jam
-kesalahan fakta akan menyebabkan 'idea' ditolak.
-kurang 450 pp- tolak 6 markah
-kurang 560 pp- tolak 4 markah
-kurang 650 pp - tolak 2 markah
-karangan terpesong- markah tidak lebih daripada 5 markah


Maklumat Sokongan Karangan 
contoh
statistik
pepatah
peribahasa (bahagian pendahuluan dan kesimpulan; terlalu banyak akan menjadi janggal)
cogan kata
pendapat tokoh berwibawa


Tumpuan Karangan
- pendidikan
-isu bahasa
-tema perayaan
-budaya


Pendekatan
-retorik
-diksi
-kosa kata 


-Setiap kesimpulan mempunyai kesimpulan kecil. 


 Bahagian B 
sasaran minimum - 15/20


elemen- punca, kesan, langkah, cadangan (isi sokongan)
Bahagian C
sasaran minimum - 8/15


Bahagian D- 8/15
Bahagian B
-

No comments:

Post a Comment