Wednesday, 30 March 2011

Kata Hubung

KATA HUBUNG
KATA HUBUNG

A. Definisi dan konsep


i. Kata hubung merupakan sebahagian daripada 4 golongan kata yang utama dalam sistem bahasa Melayu, iaitu, Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Tugas. Kata Hubung pula merupakan pecahan daripada kata tugas.

Bagi mempermudah pemahaman kita , definisi kata hubung agak sinonim dengan namanya, iaitu ‘hubung’ yang membawa maksud sesuatu yang menyambung antara dua atau lebih perkara. Menurut catatan pada Tatabahasa Dewan , kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung kepada dua atau lebih binaan ayat, lalu membentuk ayat majmuk.

Asraf pula mentakrifkan kata hubung sebagai kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa dalam ayat gabungan dan ayat pancangan.

Kesimpulan daripada penjelasan itu tadi, dapatlah diringkaskan bahawa kata hubung ialah kata yang berfungsi untuk melengkapkan ayat gabungan ataupun ayat majmuk agar lengkap struktur binaannya.

ii. Kata hubung juga memiliki pecahan tertentu bergantung kepada jenis ayat yang dibina iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Maka dapatlah kita katakan bahawa kata hubung terbahagi kepada dua jenis iaitu;

a. Kata Hubung Gabungan
b. Kata Hubung Pancangan

Asraf pula menambah satu lagi jenis kata hubung sebagai tambahan kepada dua pecahan tadi iaitu Kata Hubung Berpasangan. Sementara itu, Nik Safiah Karim pula menjelaskan bahawa kata hubung dapat dipecahkan kepada empat jenis yang kecil iaitu ;

a. Kata hubung gabungan
b. Kata hubung pancangan keterangan
c. Kata hubung pancangan relatif
d. Kata hubung pancangan komplemen.


iii. Bagi memudahkan pemahaman kita, lihat sahaja pada contoh-contoh kata hubung seperti berikut.


Kata Hubung Gabungan
-kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya

-Dan -Lalu
-Atau -Malahan
-Tetapi -Sambil
-Serta -Kemudian

Kata hubung Pancangan Relatif
-kata yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain
-Yang

Kata Hubung Pancangan Komplemen
-berfungsi menghubungkan satu klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada satu klausa utama
-Bahawa
-Untuk

Kata Hubung Pancangan Keterangan
-berfunsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama

Kerana Sementara Tatkala Kendatipun Apabila
Sekiranya Ketika Sungguhpun Semasa
Kalau Walaupun Meskipun Sewaktu
Hingga Agar Supaya Untuk

Kata Hubung Berpasangan
-kata hubung yang digunakan secara berpasang-pasang dalam bentuk ayat majmuk gabungan juga

baik…
ataupun baik…
mahupun Bukan saja…
tetapi juga jangankan..pun sedangkan…
apatah lagi semakin…
semakin
baik…baik bukan saja…
bahkan juga entah…
entah kian…kian makin…
makin sedangkan…tambahan pula


Contoh ayat.

Kata Hubung Gabungan

a. Esra dan Mekimzon menghasut Sanusi di kedai kopi.
b. Zanusi memberi kata dua kepada Entonio agar melupakan Mary Sing atau bersedia untuk dibelasah sehingga parah.
c. Entonio menyahut cabaran Zanusi lalu mencapai parang di sebelahnya.
d. Mary Sing ketakutan sambil jarinya mendail nombor telefon Inspektor Enderson.
e. Inspektor Enderson bergegas pergi ke tempat kejadian sambil melihat kehebatan dirinya melalui cermin pejabat.
f. Melihat kebengisan wajah Entonio, Zanusi terus terus meminta tolong daripada Esra dan Mekimzon tetapi permintaanya tidak dipedulikan
g. Bukan sahaja Zanusi berlari ketakutan, malahan Esra dan Mekimzon juga lari lintang pukang.
h. Inspektor Enderson segera merampas parang di tangan Entonio serta cuba untuk menggari tangannya
i. Parang itu dibungkus dengan plastk kemudian ditulis perkataan “bahan bukti’ pada plastik berkenaan.


Kata Hubung Pancangan Relatif

a. Karen Hadia yang kebetulan berada di tempat kejadian segera menceritakan situasi sebenar kepada Inspektor Enderson

Kata Hubung Pancangan Komplemen

a. Dia menjelaskan kepada Inspektor Anderson bahawa Entonio hanya bertindak menggertak Zanusi, bukan untuk mencederakannya
b. Enderson menjelaskan bahawa tindakannya hanyalah untuk memenuhi prosedur yang mesti dilaksanakan semasa membuat siasatan.Kata Hubung Pancangan Keterangan

a. Zofia bersedih kerana kawannya ditangkap polis.
b. Teman lelakinya akan dibebaskan sekiranya dia didapati tidak bersalah
c. Dia akan meminta tolong daripada peguam kalau Antonio teraniaya.
d. Peguam itu akan cuba membela Antonio hingga dia dibebaskan daripada tuduhan
e. Sementara menunggu waktu perbicaraan, dia selalu menganyam ketupat semasa di penjara
f. Ramai kawan Antonio berteriak ketika dia dibawa masuk ke kamar perbicaraan.
g. Walaupun lesu, dia tetap kelihatan kacak.
h. Sanusi berdoa agar musuh ketatnya itu dipenjara.
i. Kawalan ketat terpaksa ditingkatkan agar penyokong Kelab Juventus tidak merusuh.
j. Meskipun suhu di bilik itu panas, Hudrey tetap tidak berganjak dari kerusinya.
k. Mazona tetap mengagumi Shahmizan kendatipun dia merupakan pelajar samseng.
l. Semasa dia termenung, buah hatinya dibawa keluar dari bilik.
m. Setena terus menulis surat untuk dibaca oleh teman lelakinya.
n. Apabila kekasihnya keluar dari penjara, dia akan memastikan mereka akan hidup bersama selamanya

Kata Hubung Berpasangan

a. Baik lelaki mahupun perempuan mempunyai hak yang sama
b. Buku ini berguna bukan saja bagi para pelajar tetapi juga para guru.
c. Ceritanya itu entah betul entah tidak
d. Jangankan Saifullah, Shahrizan pun tak larat mengangkat batu giling yang berat itu


B. MASALAH

i. Secara tidak disedari, kita sebagai pengguna bahasa Melayu sering melakukan kesilapan khasnya dalam konteks ini yang melibatkan penggunaan kata hubung yang tidak sepatutnya digunakan pada sesetengah ayat.

Kadang kala, kita sering menggunakan kata hubung yang tidak wujud dalam ssstem bahasa kita, namun penggunaannya agak meluas, khasnya apabila kita cuba untuk menterjemahkan sesuatu atau sesebuah kenyataan dalam penulisan. Terjemahan itu berasal daripada bahasa Inggeris iaitu where, which, whenever, in which. Maka, wujudlah perkataan . terjemahan secara lansung daripada penggunaan bahasa Inggeris. Contohnya perkataan seperti ‘di mana,’, ‘yang mana’, bila mana, dalam mana dan sebagainya. Contohnya;

a. Hampir setiap sel tumbuhan mengeluarkan hasil rembesan di mana setiap sel mempunyai dinding rembesan luar dan lompang berair.

Jika diamati ayat di atas, perkataan di mana seolah –olah berfungsi sebagai kata hubung. Namun, seperti yang telkah dinyatakan sebelum ini, perkataan di mana itu sendiri adalah terjemahan dari penggunaan bahasa Inggeris yang agak janggal penggunaan dalam binaan ayat kita. Oleh yang demikian, kita seharusnya mengelakkan penggunaan kata hubung yang salah. Perkataan di mana itu sebenarnya adalah contoh kepada frasa sendi

a. Pantai Pandan terletak di mana?
b. Di manakah rumah Ali?

Bagi menyelesaikan masalah di atas, kita boleh menggunakan kata hubung yang sesuai ataupun tidak menggunakan sebarang kata hubung bagi mengelak kesalahan yang berulang.

a. Hampir setiap sel tumbuhan mengeluarkan rembesan. Setiap sel mempunyai dinding rembesan luar dan lompang berair.
b. Hampir setiap sel tumbuhan yang mempunyai dinding rembesan luar dan berair mengeluarkan rembesan.

ii. Selain itu, terdapat juga kesalahan semasa menggunakan kata hubung yang tidak sesuai dengan binaan ayatnya. Misalnya, ada dalam kalangan pengguna bahasa Melayu yang membina ayat majmuk komplemen.
a. Nana Babu tidak menyedari yang Zaifullah ada menaruh perasaan terhadapnya.

Agak jelas pada ayat di atas jelas menunjukkan bahawa ayat berkenaan merupakan binaan ayat komplemen iaitu ayat majmuk pancangan komplemen dan kata hubung komplemen sepatutnya digunakan, bukannya kata hubung pancangan relatif .

Klausa utama Klausa yang menjadi komplemen @ pelengkap
Nana Babu tidak menyedari (sesuatu)
Zaifullah ada menaruh perasaan terhadapnya

Sepatutnya, kata hubung yang sesuai hendaklah daripada kelompok kata hubung pancangan komplemen ‘bahawa’ kerana kata hubung berkenaan lebih sesuai dengan kenyataan ‘Zaifullah ada menaruh perasaan terhadapnya’ yang bersifat komplemen ataupun pelengkap kepada klausa ‘Nana Babu tidak mnenyedari’. Satu ciri ayat majmuk pancangan komplemen yakni kata hubung komplemen ‘bahawa’ boleh digugurkan tanpa menjejaskan ayat.

a. Nana Babu tidak menyedari bahawa Zaifullah ada menaruh perasaan terhadapnya
b. Nana Babu tidak menyedari Zaifullah ada menaruh perasaan terhadapnya.


Oleh yang demikian, amat perlulah kita tahu akan binaan sesuatu ayat sebelum memutuskan apakah bentuk kata hubung yang hendak kita gunakan agar kesilapan yang sama dalam penulisan tidak berulang.

No comments:

Post a Comment