Friday, 25 March 2011

Ayat Dasar

Soalan
Antara berikut, yang manakah ayat yang tergolong dalam ayat dasar?
i. Mereka berbual-bual sambil minum kopi
ii Kanak-kanak itu pengsan di tepi kolam.
iii. Pemuda yang berbaju biru itu pelajar cemerlang
iv. Pejabat Encik Shahrul di bandar raya Kuala Lumpur. 

cadangan jawapan
Ayat dasar dikenali sebagai ayat inti , iaitu ayat yang
menjadi dasar atau sumber pembentukan semula ayat
lain dalam sesuatu bahasa.

Ayat terbitan pula ialah ayat baharu yang terbit daripada
beberapa proses seperti peluasan, penggantian,
penggguguran, atau penyusunan semula.
(Nik Safiah Karim, Fajar Bakti ,2006)

Dalam ayat dasar, unsur yang menjadi konstituen
 subjek ialah FN dan predikat boleh terdiri daripada
 FN, FA, FK atau FS.
 (Goay Teck Chong, Choo Say Tee, Zinuddin Ahmad
 Pearson Longman, 2010)

i. Mereka berbual-bual sambil minum kopi
 ayat i : sambil ( kata hubung gabungan)
iii. Pemuda yang berbaju biru itu pelajar cemerlang
 ayat iii : yang (kata hubung pancangan relatif)

ayat ii dan iv merupakan ayat inti yang tidak mengalami 
kata tugas (kata hubung) yang dikatakan golongan kata
selain KN, KK dan KA yng mempunyai tugas
 masing-masing dalam binaan ayat, klausa dan frasa.

jawapan: ayat ii dan iv sahaja.

No comments:

Post a Comment