Saturday, 4 February 2012

Penyelidikan 2012

Analisis  Bentuk  Kesalahan  Bahasa Dalam Jawapan Peperiksaan Sekolah  Subjek Bahasa Malaysia Kertas 2: Kajian Kes  Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 6A3 2012 SMK Lundu.
Penyelidik:
 
NISHA ANAK JACKLENG
MOHD. BAKRISHAH BIN BAKTIAR
NORIZA ANAK DAVID

Penyelia:
ZANALHISHAM BIN JOHAR

No comments:

Post a Comment